Każdy z nas nosi w sobie piękno. Cała sztuka polega na tym, by umieć je odkryć.

Eric Emmanuel Schmitt

Pomogę Ci w tym: 513 987 433